O inicijativi

Inicijativa „Capacity Building Works“, koju podržava Vlada Švicarske u BiH, a provodi Institut za razvoj mladih KULT, pruža stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u BiH u uspostavljanju održivog modela za finansiranje nevladinih organizacija. Jedinice lokalne samouprave koje dobiju sredstva u iznosu od 30.000 KM, su obavezne pridružiti jednak iznos, te tako formirati fond sredstava u iznosu od 60.000 KM da podrže aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na pitanjima mladih u toj lokalnoj zajednici.

Pozadina inicijative

Jedinice lokalnih samouprava u BiH su, kroz svoje razvojne strategije, strategije prema mladima ili druge strateške dokumente, uglavnom prepoznale neophodnost i važnost usmjeravanja sredstava podrške programima, projektima, inicijativama i aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje položaja mladih, a imajući u vidu negativne trendove i statistike koje govore o brojnim problemima i izazovima sa kojima se mladi susreću u BiH. Međutim, istraživanja su pokazala da se sredstva, koja JLS usmjeravaju nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih, vrlo često dodjeljuju netransparentno, za aktivnosti i projekte koji nisu usklađeni sa stvarnim potrebama, te bez praćenja i evaluacije postignutih rezultata.

Česta je i praksa da se ukupan iznos raspoloživih sredstava budžetske stavke za podršku mladima dodijeli svim prijavljenim aplikantima, kako niko ne bi bio zanemaren. Time svi aplikanti dobivaju jednak ali minoran iznos sredstava, nedovoljan da provedu svoje projekte u cijelosti ili da ih provedu uopće. Na taj način se značajan dio javnih sredstava rasipa, nije adekvatno utrošen i ne pravi stvarnu i vidljivu promjenu u životima mladih ljudi u lokalnoj zajednici. Također, lokalne nevladine organizacije koje uspiju dobiti grantovska sredstva, su često nedovoljno organizacijski razvijene i nemaju dovoljno kapaciteta. Fokus stavljaju isključivo na provođenje projekata i ne investiraju napore u organizacijski rast i razvoj. Nemaju definirane finansijske i administrativne procedure, ponekad ne djeluju ni u skladu sa zakonskim okvirom, nemaju strateški plan i ne jačaju kapacitete svojih uposlenika. Zato, takve organizacije ne opstaju i zatvaraju se, čime i rezultati koje su stvarali u lokalnoj zajednici gube na kontinuitetu.

Dakle, da bi raspoloživa sredstva bila utrošena svrsishodno i kreirala stvarnu i vidljivu promjenu u zajednici, po pitanju potreba i položaja mladih, jedinice lokalne samouprave moraju uspostaviti i unaprijediti svoje sisteme i procedure dodjele sredstava nevladinim organizacijama za pitanja mladih, odnosno, učiniti ih više transparentnim, strukturiranim i usmjerenim na finansiranje mjerljivih rezultata u zajednici. Sa druge strane, nevladine organizacije, koje iako poznaju potrebe mladih u lokalnoj zajednici, moraju unaprjeđivati svoje interne kapacitete za programsko i finansijsko upravljanje i uložiti veće napore u svoj organizacijski rast. Zato, Institut za razvoj mladih KULT poziva sve jedinice lokalne samouprave u BiH da se prijave na učešće u podršci uspostavljanju modela za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, kao i udruživanje sredstava kojim će se prepoznati i ojačati one nevladine organizacije koje će ciljano i mjerljivo doprinijeti rješavanju problema mladih kako u lokalnim zajednicama, tako i u BiH.

Okvir

Institut za razvoj mladih KULT objavljuje javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u BiH u podršci uspostavljanju modela za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih. Institut za razvoj mladih KULT i svaka odabrana jedinica lokalne samouprave će udruženim sredstvima formirati fond iz kojeg će, u skladu s prethodno usvojenom metodologijom za transparentnu i svrsishodnu dodjelu sredstava, biti podržani projektni prijedlozi nevladinih organizacija koji doprinose unaprjeđenju položaja mladih u odabranim lokalnim zajednicama.

Institut za razvoj mladih KULT će pružiti stručnu podršku svim odabranim jedinicama lokalne samouprave u usvajanju i primjeni Metodologije dodjele sredstava organizacijama civilnog društva od strane jedinica lokalnih samouprava za projekte podrške mladima (Metodologija), a koju je razvio stručni tim Instituta. Metodologija obuhvata smjernice za cijeli proces dodjele sredstava nevladinim organizacijama, od raspisivanja javnog poziva do izvještavanja i evaluacije postignutih rezultata. JLS će u skladu sa Metodologijom raspisati javni poziv, te će zajednički sa Institutom napraviti odabir onih organizacija čiji će projektni prijedlozi biti podržani sredstvima iz zajedničkog formiranog fonda JLS i Instituta. JLS će imati mogućnost, u saradnji s Institutom, prilagoditi Metodologiju svojim specifičnostima. Projektni prijedlozi organizacija koji mogu biti podržani trebaju pokrivati teme poput zapošljavanja mladih, obrazovanja mladih, učešća mladih u društvenim tokovima, zdravstvene zaštite mladih, socijalne brige o mladima, informiranja i mobilnosti mladih, sporta, kulture i slobodnog vremena mladih, ljudskih prava i pitanja ravnopravnosti spolova iz perspektive mladih ili neke druge teme unaprjeđenja položaja mladih, a koje su u skladu sa strateškim opredjeljenjima i prioritetnim oblastima JLS-a.

Institut za razvoj mladih KULT će organizacijama koje budu podržane sredstvima iz Fonda pružiti podršku provođenjem certificirane Procjene organizacijskih kapaciteta (KULT/POK) i Procjene organizacijskih performansi (KULT/POP), kao i treninzima o temama koje se u toku procjena pokažu prioritetnim.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: