KULT/ROK kontakt

Formular ispod možete koristiti da dobijete više informacija o našem programu KULT/ROK i kako pristupiti procjenama organizacijskih kapaciteta (KULT/POK®) i performansi (KULT/POP®). Za bilo koja druga pitanja obratite nam se na kult@mladi.org

%d